Rottemerentunnel Vanaf het Terbregseplein loopt de A16 Rotterdam via het Terbregseveld naar het Lage Bergse Bos. In het Lage Bergse Bos komt de weg half verdiept in een tunnel van 2,2 km te liggen.

Rottemerentunnel

De Rottemerentunnel krijgt een lengte van 2.235 meter. Daarmee is de tunnel een van de grootse ondernemingen van het project A16 Rotterdam. Na de bouw van een paar proefbouwkuipen eerder deze zomer, komt de realisatie van de tunnel vanaf dit najaar in een versnelling. 

Wat gebeurt er?

Het bouwen gaat volgens een strakke planning. Eerst plaatsen de bouwers damwanden, zodat ze een diepe geul kunnen graven zonder dat het grondwater zakt. Duikers maken daarna onder water de vloer van de tunnel. Zo ontstaat er een waterdichte bouwkuip. Als die klaar is, kunnen ze het water veilig wegpompen zonder gevaar voor grondverzakkingen in de omgeving. In de droge kuip gaan ze verder met de buitenwanden en het dak. Het tunneldak van de Rottemerentunnel wordt niet hoger dan 4,5 meter vanaf maaiveld. Dat is ongeveer zo hoog als de onderkant van de rieten kap van de welbekende molenstomp in het bos. Bekijk hier de toekomstige situatie.

 Strakke planning


Het bouwen gaat volgens een strakke planning: 25 meter tunnel in 7 dagen. En omdat we op 4 plekken tegelijkertijd werken is de tunnel na
ongeveer 25 weken klaar.

 

 

Energieneutraal

Wist je dat er in de Rottemerentunnel wel 54 verschillende elektrische systemen zitten? Van verlichtings- tot veiligheidsinstallaties, pompinstallaties en nog veel meer. Bij elkaar is er voor die systemen net zoveel stroom nodig als voor een gemiddelde woonwijk. Er zitten ook nog eens 100 verschillende soorten kabels in met een totale lengte van 1500 kilometer, dat is van hier naar Barcelona.

Om de tunnel energieneutraal te maken, wordt het stroomverbruik tot een minimum beperkt en alle energie met zonnepanelen opgewekt. De wisselstroom uit het elektriciteitsnet wordt in één keer omgezet naar de gelijkstroom die de tunnel-installaties nodig hebben. Dat scheelt veel energieverslindende adapters, die je anders voor elk apparaat apart nodig zou hebben. Lichtgekleurd asfalt aan het begin van de tunnel en ledverlichting over het hele traject maken de weg nog zuiniger.

> Lees het artikel met ontwerper Hans Pos

 

 

Tunnelveiligheid

Nederland stelt hoge veiligheidseisen aan tunnels, in lijn met de Europese wetgeving. De Rottemerentunnel is straks uitgerust met de meest hoogwaardige veiligheidssystemen en wordt 24/7 bewaakt vanuit de verkeerscentrale van Rijkswaterstaat. Voordat de tunnel in gebruik wordt genomen, worden de systemen getest en krijgt de verkeersleiding een training om bij elk soort calamiteit de juiste stappen te kunnen nemen.

De weggebruikers moeten zichzelf in veiligheid kunnen brengen en de hulpdiensten moeten overal goed bij kunnen komen. Met interactieve 3D-modellen, zogenaamde Virtual Reality-modellen, worden alle scenario’s ruim van tevoren met de hulpdiensten doorlopen.

 

 

 

Inrichting Lage Bergse Bos

Die inrichting van het tunneldak en de taluds maakt deel uit van de algehele vernieuwing van het Lage Bergse Bos. Om het recreatiegebied aantrekkelijker te maken voor bezoekers, worden in de komende jaren delen opnieuw ingericht door het Recreatieschap Rottemeren. Het gebied rondom de tunnel ter hoogte van restaurant Bergsche Plas krijgt een parkachtig karakter met veel open ruimte, zachte glooiingen en verspreid groen. Richting de noordzijde is er straks steeds meer groen, dat krijgt het Lage Bergse Bos ook nadrukkelijker het karakter van een bos.

Tijdens de bouwfase is er bij de Expo A16 Rotterdam een proefopstelling te zien waarop de drainage en beplanting op het tunneldak wordt nagebootst en getest.

> Bekijk de proefopstelling in de Expo A16 Rotterdam

 

 

 

 

Planning

Juli 2020 | Plaatsen damwanden

September 2020 | Aanbrengen vloer tunnel

December 2020 | Buitenwanden aanbrengen en plaatsen tunneldak

Juni 2021 | Rottemerentunnel gereed

 

 

 

 

 

Rottemerentunnel in beeld

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cookie-instellingen